Dronning Sophies hus

Projekt: Dronning Sophies Hus på Halsted Kloster

Almen orientering

Projektets overordnede mål er at redde det gamle hus fra 1591 fra forfald og ruin. Da huset ikke har været brugt som herskabsbolig i 165 år, men blot er blevet benyttet som vaskeri, linnedstue, fyrkælder, malerværksted, beskeden skyttebolig og oplagsplads (pulterkammer), har vedligeholdelsen udelukkende været udvendig. Husets interiør er derfor både slidte, forfaldne og meget forfaldne. Og som alt gammelt slidt materiale, virker det nu som en antikvitet: Det har den indbyggede uskyldighed og det charmerende forfald, der minder om barndom og gamle dage. Årsagen til denne tilstand er, at ejeren, familien og tyendet slet og ret forlod huset i 1847, hvor det nye hus stod færdigt.

Restaureringen er inddelt i etaper, og denne første etape omhandler ommuringen af kælderens tøndehvælv, hvis midterste del er truet af sammenstyrtning, samt de deraf følgende arbejder i rummene over hvælvet. Opgaverne udbydes hermed i hovedentreprise i henhold til AB92. Bemærk at konservatorarbejder udbydes særskilt.

Tilstand

Dronning Sophies Hus tilstand er kritisk. Der er for et halvt århundrede siden lavet en del murerarbejde på facaderne, som derfor ser forholdvis gode ud; men der er revner i ydermurene, hvilket ses indvendigt. Over hvælvet findes ifølge Kulturarvsstyrelsen en af husets bærende fredningsværdier, Svaneværelset i Rum1R7. Rummets smukke dekorationer skal for en hver pris bevares, trods hvælvets nedrivning og genopbygning.

Halsted Kloster Maribovej 250 • 4900 Nakskov • 54 93 91 40 • hz@halstedkloster.dk