Halsted Fjernvarmeværk A.M.B.A.

Halsted Fjernvarmeværk A.M.B.A. er et forbrugerejet selskab som har til formål at distribuere varme til forbrugerne af fjernvarme i halsted by.

Betyrelsen væges for 2 år af gangen på den årlige generelforsamling

Bestyrelsen 2014/15

Jytte Krag-Juel-Vind-Frijs, formand

Charlotte Skov Jensen

Henning Juel

George Kranker

 

Administrationen varetages fra Halsted kloster Godskontor

Kontakt:

Telefon: 54939140

E-mail: hz@halstedkloster.dk

 

Årsrapport 2015/2016

Klik her for at downloade


Budget
og takstblad 2016/2017

Klik her for at downloade

Halsted Kloster 4900 Nakskov • 54 93 91 40 • hz@halstedkloster.dk