Landbrug

Landbruget på Halsted kloster omfatter ca. 900 hektar, (ca. 850 hektar excl. Enge, Miljø arealer, etc.) der med få undtagelser ligger indenfor en radius på 5 km omkring Halsted Kloster Avlsgård. Arealerne er alle beliggende i Lolland Kommune.

Boniteten er forhildsvis varierende fra stiv lerjord, dyndjord og mosejord.

Den omtrentlige fordeling er følgende:

Svær lerjord 150 ha
Middelsvær lerjord 630 ha
Mose- og dyndjord 100 ha

Sandjord 20 ha

Landbruget passes af 1 driftsleder, samt 2 dygtige og selvstændige traktorfører. Herudover indlejes arbejdskraft efter behov

Samarbejde og pasningsaftaler  

Halsted kloster samarbejder med en lokal landmand om forskellige opgaver. Herudover tilbydes der også hele eller delvise pasningsaftaler, dette bringer det samlede areal i 2015 op på ca. 1.100 ha

 

Markplan 2015

Sukkerroer:                   249,14 Ha

Rødsvingel:                   123,03 Ha

Vinterhvede, Brød:         116,12 Ha

Vinterhvede, Foder:       211,11 Ha

Vinterraps:                     82,88 Ha

Vårbyg, Malt:                262,94 Ha

Græs, Miljø mm.             58,71 Ha

Vildtager:                          2,5 Ha

I alt                        1.106,43 Ha 

 

Maskinpark

 

 

Anden drift

I forbindelse med en lynbrand 11/7-1981, og en senere brand i en halmlade, er der opført en ny avlsgård, som består af 2 lader på i alt 2.800 m2, og som anvendes til korn- og frølagre. En halmlade på 950 m2 benyttes til opbevaring af halm. Yderligere forefindes 1 maskinhal/værksted på 2.000 m2.

Halmfyret, som blev opført i forbindelse med branden i 1981, og udskiftet i sommeren 2005, forsyner dele af Halsted by, kirke og hovedbygning med varme. I alt erstattes ca. 300 t. olie med godt 800 ton halm.

 

 

Halsted Kloster 4900 Nakskov • 54 93 91 40 • hz@halstedkloster.dk