LANDBRUG

Landbruget på Halsted kloster omfatter ca. 900 hektar, (ca. 850 hektar excl. Enge, Miljø arealer, etc.) der med få undtagelser ligger indenfor en radius på 5 km omkring Halsted Kloster Avlsgård. Arealerne er alle beliggende i Lolland Kommune.

 

Boniteten er forholdsvis varierende fra stiv lerjord, dyndjord og mosejord.

 

 

Den omtrentlige fordeling er følgende:

Svær lerjord 150 ha

Middelsvær lerjord 630 ha

Mose- og dyndjord 100 ha

Sandjord 20 ha

 

Landbruget passes af 1 driftsleder, samt 2 dygtige og selvstændige traktorfører. Herudover indlejes arbejdskraft efter behov

 

 

Samarbejde og pasningsaftaler

Halsted kloster samarbejder med en lokal landmand om forskellige opgaver. Herudover tilbydes der også hele eller delvise pasningsaftaler, dette bringer det samlede areal i 2015 op på ca. 1.100 ha

 

 

Markplan

Sukkerroer:

Rødsvingel:

Vinterhvede, Brød:

Vinterhvede, Foder:

Vinterraps:

Vårbyg, Malt:

Græs, Miljø mm.:

Vildtager:

I alt:

 

 

Maskinpark

 • Fendt 939
 • Fendt 724
 • Fendt 820
 • John Deere 8530
 • John Deere 3420 teleskoblæsser
 • Claas Lexion 780, 40 fod
 • Sneglevogn HAWE 34 m3
 • MF 190 Halmpresser
 • Horsch Tiger LT 4,8 m.
 • Horsch Pronto DC 6 m.
 • Väderstad Carrier 8,2 m.
 • Väderstad NZA 10 m.
 • Kongskilde Germinator 7 m.
 • Monosem roesåmaskine 18 rk
 • Thyregod TRV radrenser 18 rk
 • Bredal K105 gødnings og
 • kalkspreder
 • Dammann sprøjte 36 m.
 • Ropa Euro Tiger Roeoptager
 • Spearhead starcut 730
 • + div små maskiner og vogne

 

 

Anden drift

I forbindelse med en lynbrand 11/7-1981, og en senere brand i en halmlade, er der opført en ny avlsgård, som består af 2 lader på i alt 2.800 m2, og som anvendes til korn- og frølagre. En halmlade på 950 m2 benyttes til opbevaring af halm. Yderligere forefindes 1 maskinhal/værksted på 2.000 m2.

 

Halmfyret, som blev opført i forbindelse med branden i 1981, og udskiftet i sommeren 2005, forsyner dele af Halsted by, kirke og hovedbygning med varme. I alt erstattes ca. 300 t. olie med godt 800 ton halm.

 

249,14 Ha

123,03 Ha

116,12 Ha

211,11 Ha

82,88 Ha

262,94 Ha

58,71 Ha

2,5 Ha

1.106,43 Ha

Halsted Kloster

Maribovej 250

4900 Nakskov

54 93 91 40

hz@halstedkloster.dk