SKOV & NATUR

Halsted Kloster skovdistrikt omfatter Halsted skove

 

 

Naturarealer

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri & NaturErhvervstyrelsen har i foråret 2011 givet tilskud til opsætning af 1.100 m. nyt hegn omkring østsiden af Vesterborg sø. Herved har Halsted Kloster Gods sikret, at afgræsningen af engene kan fortsætte som hidtil, til glæde for ikke mindst områdets rige fugleliv.

 

 

Halsted Kloster skovdistrikt

916 ha fordelt på 15 skove.

Her er også 130 ha enge og søer.

 

40 % af det bevoksede areal er med bøg.

30 % med eg, ask og ahorn.

30 % med gran inkl. pyntegrønt og juletræer.

 

 

Pyntegrønt

På Halsted Kloster produceres hvert år ca. 90 tons pyntegrønt.

 

Det meste af dette er nobilis grønt, men der klippes også en del nordmannsgran.

 

 

Juletræer

På skovdistriktet sælges der ca. 40.000 juletræer om året.

Langt hovedparten af disse er nordmannsgran, der sælges til eksport.

 

Halsted Kloster

Maribovej 250

4900 Nakskov

54 93 91 40

info@halstedkloster.dk

Designspace 26.08.22